Information om Copenhagen Beauty Club Susanne Bjørkmann aka SlankeSusanne aka SminkeSusanne

Vilkår og handelsbetingelser

Ansvarsfraskrivelse

Kontakt os

Om Susanne Bjørkmann

Om Copenhagen Beauty Club

Alt i skønhedsbehandlinger

Historik

Sociale links

CBC’s brands

AnsøgningsSkema – Beauty Hostess

AnsøgningsSkema – Beauty Praktikant

Privatlivspolitik

Cookie håndtering

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Vejledning kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol

Tatoveringslov

Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed

Facebook ShitStorm

Facebook ShitStorm – Opslag fra andre

Facebook ShitStorm – Anmeldelser

Facebook ShitStorm – Medløbere

Indholdsfortegnelse

Handelsbetingelser Læs vore vilkår før du reserverer tid til skønhedspleje

CopenhagenBeautyClub.dk
v/Susanne Bjørkmann
CVR: 3333 7353
H.C. Andersens Boulevard 42, stth
1553 København V
figurslank(@)gmail.com
+45 4055 8511

Etableringsår: 1983

Opdateret 11. februar 2019

CopenhagenBeautyClub.dk (CBC) stilles gratis til din rådighed, men vær venlig og læs helt til bunden af denne side før du surfer videre.

Online booking
Når du bestiller tid online indebærer det at din tidsbestilling først gælder, når CBC har bekræftet aftalen på SMS/ email eller telefon.

CBC forbeholder sig retten til at foreslå og eventuelt ændre behandler og/ eller en anden dato og/ eller en anden tid tid end det på online bestilte.

CBC tager forbehold for ting der konflikter med din bestilling. CBC bestræber sig på at kontakte dig så tidligt som muligt, hvis tiden må aflyses/ flyttes.

Du skal som minimum opgive navn og telefonnummer, for at kunne booke tiden online.

Ingen forudbetaling kræves :-)

Udeblivelse
Husk at melde forsinkelse eller afbud så tidligt som muligt! Ring, SMS eller mail, når du er blevet forhindret i at møde til tiden, eller må aflyse. Læg besked, hvis telefonen ikke bliver taget.

Stamkunder kan tages til nåde, mens andre vil opleve at det bliver svært at aftale ny tid!

Ingen hel-/ delbetaling eller gebyr opkræves :-)

Fremmøde
Mød i god tid, så du har 10 – 15 minutter til at forbedrede dig til dit livs luxusoplevelse :-)

Møder du for sent snyder du dig selv for værdifulde minutter, da vi afslutter hver behandling punktlig, for ikke at forsinke næste kunde.
NB! Fuld betaling opkræves!

Medicinske forhold
Nogle behandlinger kræver at du udfylder et spørgeskema, så vi er opmærksomme på om den valgte behandling kan have indvirkning på dine eventuelle helseproblemer.

Du skal uforbeholdent fortælle os om mediciner, naturmedicin, kosttilskud o.l. du tager før din valgte behandling, fordi visse behandlinger og produkter måske ikke egner sig til din sundhedstilstand.

Støj og larm
Vi opfordrer til at samtale mindst muligt, og i et lavt stemmeleje. Respekter at andre kunder foretrækker fred og ro i en afslappet atmosfære.

Smartphones
Tænk på at vore behandlinger også er en stress-reducerende oplevelse, så spørg først om det er i orden at tale i telfonen. Genér ikke de andre kunder!

Børn
Vi elsker dem, men tænk på at mange kommer hos CBC for at nyde “me time” væk fra sine kære små!

Betaling
CBC accepter kontanter (DKK, SEK og NOK samt Euro), CBC’s gavekort, dankort, VISA, Paypal og bankoverførsel.
Faktura med kreditdage tilbydes kun til stamkunder.

Alle priser er angivet i dansk valuta og er inklusive 25% merværdiafgift.

Kunder vi ikke kender, kan blive bedt om at fremvise betalingsevne før behandling, men sædvanligvis foregår afregning efter behandling.

Dog skal der betales forud for FigurSlank, og for mindst 1 måned ad gangen.
NB! Den købte måned kan ikke trækkes ud til at strække sig over flere måneder!

Når du har opnået din idealvægt og idealmål, kan du overgå til SelvKontrol: Elektroterapi sat sammen med en pakke med et udvalg af CBC’s Sizero-slankeprodukter, hvor du bistås af en beauty hostess.

Gavekort
Der er ingen indløsningsfrist, men det påførte beløb (ikke den påførte behandling) bliver gyldigt, hvis gavekortet benyttes senere end 1 år efter udstedelse.

Dog er der et indløsningsgebyr på 10% af det påførte beløb (ikke den påførte behandling) – maks. 100 kr – ved tilbagekøb.

CBC’s gavekort er et ihændehaverpapir, som kan transporteres mod underskrift, som ved checks.

Reklamation
Gør CBC umiddelbart opmærksom på enhver utilfredshed. Vi slår dog ikke af prisen, og produkter bliver ikke refunderet på grund af sundhedsbekymringer.

Gå ikke og være sur over en behandling, men tag snarest kontakt, så ser vi sammen på hvad der skal til for at gøre dig glad igen :-)

Klage
Du kan indgive en begrundet klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over en vare eller en tjenesteydelse købt hos CBC.

Du kan også anvende EU-kommisionens online klageportal, som er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, og du skal benytte CBC’s emailadresse (klage@copenhagenbeautyclub.dk) ved indgivelsen af klagen.

Forbehold
Selv om CBC har bestræbt sig for at sikre sig at al information på hjemmesiden er korrekt, bør du være opmærksom på at CBC ikke påtager sig ansvar, hvis noget skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet.

Selvom denne hjemmeside måtte indeholde udgående links, så har CBC ikke kontrol over dem, og CBC påtager sig ikke ansvar disse siders indhold, eller deres sikkerhed. Din brug af linkede sider sker derfor på egent ansvar og risiko.

Det er ikke tilladt at kopiere, udskrive eller nedlaste indhold uden skriftlig accept fra CBC.

Registrering
CBC registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig, men CBC noterer data, som er nødvendige for dine valgte behandlinger, men disse bliver ikke givet videre til tredjemand – undtaget i visse tilfælde er CBC’s skønhedsværtinder eller andre ansatte, som har tavshedspligt.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Legalt
CopenhagenBeautyClub.dk indeholder materiale som er ejet af CBC. Materialet inkluderer, men er ikke begrænset til design, layout, udseende, fremtoning, tekst og grafik.
Gengivelse er mulig efter indhæntet forhåndsgodkendelse fra CBC.

Uautoriseret brug af denne website kan være strafbart og føre til retsforfølgelse med krav om skadesgodtgørelse.

Din brug af denne hjemmeside og eventuelle uoverensstemmelser medført af din surfing er underlagt dansk lov.

CBC håber du accepterer slanke- og skønhedsklinikkens vilkår og betingelser, og surfer videre mod større skønhed :-)

Vel mødt!

NB! Disse vilkår og betingelser kan ændres uden varsel af CBC.

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol1)

I medfør af § 7, § 8, stk. 2, § 11, stk. 2, § 15, § 16, § 17, § 19, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer og gennemfører EU-regler om kosterstatninger til vægtkontrol, som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på kosterstatninger til vægtkontrol med et energiindhold under 3360 kJ (800 kcal) for den samlede daglige ration.

Krav til sammensætning

§ 2. Kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde de krav til sammensætning, som er anført i bilag 1.

Varebetegnelse, mærkning, markedsføring og reklame

§ 3. Produkter, der er nævnt i § 1 skal sælges under varebetegnelsen »Kosterstatning til vægtkontrol«.

§ 4. Kosterstatninger til vægtkontrol skal udover at overholde generelle bestemmelser om mærkning være mærket med følgende:

1) En numerisk angivelse pr. specificeret mængde af det brugsklare produkt, som det foreslås indtaget, af

a) energiindhold, udtrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal),

b) indhold af protein, kulhydrat og fedt, og

c) indhold af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, som er anført i punkt 5 i bilag 1.

2) De nødvendige anvisninger om produktets korrekte tilberedning og en angivelse af vigtigheden af at følge disse anvisninger.

3) En angivelse af, at produktet kan virke som et afføringsmiddel, hvis anvendelse af produktet efter producentens anvisninger medfører en daglig indtagelse af polyoler på over 20 g om dagen.

4) En angivelse af vigtigheden af at sørge for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.

5) En angivelse af, at produktet indeholder tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer, der er nødvendige for at dække det daglige behov.

6) En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes mere end 3 uger uden lægekontrol.

§ 5. Det er forbudt at angive hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af anvendelsen af kosterstatninger til vægtkontrol, ved mærkning af produkterne, på produkternes emballage eller ved reklame for kosterstatninger til vægtkontrol.

§ 6. De enkelte bestanddele af kosterstatninger til vægtkontrol skal sælges i samme emballage.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af §§ 2-6 straffes med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 764 af 22. juni 2016 om kosterstatninger til vægtkontrol ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 24. maj 2017

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Anne Mette Christensen

Bilag 1

De vigtigste bestanddele i kosterstatninger til vægtkontrol

Nedenstående specifikationer henviser til kosterstatninger til vægtkontrol, der er klar til brug og markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter producentens anvisninger.

1. Energi

1.1. Energiindholdet må ikke være under 3 360 kJ (800 kcal) og ikke over 5 040 kJ (1 200 kcal) for den samlede daglige ration.

2. Protein

2.1. Proteinindholdet må ikke være under 25 % og ikke over 50 % af produktets samlede energiindhold, dog må proteinindholdet ikke være over 125 g pr. daglig ration.

2.2. Disse bestemmelser henviser til protein, hvis kemiske indeks er det samme som FAO/WHO (1985) referenceproteinets, som anført i bilag 2. Hvis det kemiske indeks er under 100 % af referenceproteinet, bør næringsværdien af proteinet øges. Under alle omstændigheder skal proteinets kemiske indeks være mindst 80 % af referenceproteinets.

2.3. Det »kemiske indeks« betyder det laveste forhold mellem testproteinets indhold af hvert enkelt af de essentielle aminosyrer og referenceproteinets indhold af tilsvarende aminosyrer.

2.4. Tilsætning af aminosyrer er kun tilladt for at forbedre proteinets næringsværdi, og da kun i det forhold, som kræves hertil.

3. Fedt

3.1. Den energimængde, som hidrører fra fedt, må ikke være over 30 % af produktets samlede energiindhold.

3.2. Linolsyreindholdet (i form af glycerider) må ikke være under 4,5 g pr. daglig ration.

4. Kostfibre

Kostfiberindholdet må ikke være under 10 g og ikke over 30 g pr. daglig ration.

5. Vitaminer og mineraler

Kosterstatninger til vægtkontrol skal som erstatning for hele den daglige kost indeholde mindst: 100 % af de i tabellen fastsatte mængder af vitaminer og mineraler.

Tabel 1

Vitamin A (µg RE)
700
Vitamin D (µg)
5
Vitamin E (mg-TE)
10
Vitamin C (mg)
45
Thiamin (mg)
1,1
Riboflavin (mg)
1,6
Niacin (mg-NE)
18
Vitamin B6 (mg)
1,5
Folsyre (µg)
200
Vitamin B12 (µg)
1,4
Biotin (µg)
15
Pantothensyre (mg)
3
Calcium (mg)
700
Phosphor (mg)
550
Kalium (mg)
3 100
Jern (mg)
16
Zink (mg)
9,5
Kobber (mg)
1,1
Jod (µg)
130
Selen (µg)
55
Natrium (mg)
575
Magnesium (mg)
150
Mangan (mg)
1

Bilag 2

Oversigt over aminosyrebehov 1)

g/100 g protein
Cystin + methionin
1,7
Histidin
1,6
Isoleucin
1,3
Leucin
1,9
Lysin
1,6
Phenylalanin + tyrosin
1,9
Threonin
0,9
Tryptophan
0,5
Valin
1,3
1) World Health Organisation. Energy and protein requirements. Reports of a Joint FAO/WHO/UNU Meeting. Geneva: World Health Organisation, 1985. (WHO Technical Report Series; 724.)
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, EU-Tidende 1996, nr. L 55, side 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2007/29/EF af 30. maj 2007 om ændring af direktiv 96/8/EF for så vidt angår mørkning eller emballage af fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab eller reklame for disse, EU-Tidende 2007, nr. L 139, side 22-23.

Tatoveringslov Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Tatoveringslov

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at etablere en obligatorisk registrerings- og tilsynsordning for tatoveringssteder med henblik på at øge sikkerheden og mindske de mulige sundhedsmæssige risici for forbrugerne i forbindelse med tatovering.

Anvendelsesområde og definitioner

§ 2. Denne lov gælder for tatoveringssteder, jf. dog stk. 2. Lovens kapitel 3 gælder for enhver, der udfører tatovering, uanset om dette sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 2. Denne lov gælder ikke for tatovering, der udføres som led i behandling, jf. sundhedslovens § 5.

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:

1) Tatoveringssted: Et sted, hvor der udføres tatovering i erhvervsmæssigt øjemed.

2) Tatovering: En metode, hvorved tatoveringsfarve med et eller flere pigmenter med nål eller lignende udstyr indføres i en persons læderhud eller i slimhinde med henblik på permanent eller langvarig farvning af hud eller slimhinde med det formål at dekorere, forskønne, korrigere, rekonstruere eller bibringe det tatoverede område en bestandig markering. Den ved metoden frembragte farveændring af hud eller slimhinde benævnes også tatovering.

Kapitel 2

Tatoveringssteders pligter

Registrering af tatoveringssteder hos Sikkerhedsstyrelsen

§ 4. Ejeren af et tatoveringssted skal registrere tatoveringsstedet hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog § 5. Ved registrering skal der oplyses om navn, adresse, telefonnummer, eventuel hjemmesideadresse, antallet af medarbejdere, ansatte og tilknyttede tatovørers navne og kontaktoplysninger og eventuelt cvr-nummer på tatoveringsstedet og på ejeren af tatoveringsstedet. Sker der ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, har ejeren af tatoveringsstedet pligt til at opdatere de registrerede oplysninger inden for rimelig tid.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at udføre erhvervsmæssig tatovering på et tatoveringssted, der ikke er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen opretter et tatoveringsstedsregister og et register over ansatte og tilknyttede tatovører, der er registreret efter stk. 1.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen offentliggør oplysninger fra tatoveringsstedsregisteret om, hvilke tatoveringssteder og ansatte og tilknyttede tatovører der er registrerede efter stk. 1.

§ 5. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om registrering efter § 4, stk. 1, herunder regler om afgrænsning af de tatoveringssteder, der skal lade sig registrere.

§ 6. Erhvervsministeren fastsætter regler om, at registrering og skriftlig kommunikation med Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7. Et registreret tatoveringssted skal sikre forsvarlige infektionshygiejniske forhold.

Stk. 2. Tatovører ansat på eller tilknyttet et registreret tatoveringssted skal have gennemført et hygiejnekursus for at tatovere i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter i samarbejde med Statens Serum Institut regler om de infektionshygiejniske krav, der påhviler registrerede tatoveringssteder.

Stk. 4. Statens Serum Institut fastsætter regler om længden og indholdet af det hygiejnekursus, der giver adgang til at tatovere i erhvervsmæssigt øjemed.

§ 8. Et registreret tatoveringssted skal udlevere skriftlig information om risici m.v. ved tatovering til forbrugeren, inden tatovering udføres.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om krav til det skriftlige informationsmateriale til forbrugeren.

§ 9. Et registreret tatoveringssted skal for hver enkelt udført tatovering opbevare oplysninger om navn og adresse på det seneste afsætningsled for de anvendte tatoveringsfarver og om, hvilke tatoveringsfarver der er anvendt til tatoveringen. Oplysningerne skal opbevares på det registrerede tatoveringssted på en sådan måde, at de kan sættes i forbindelse med hver enkelt udført tatovering.

Stk. 2. Et registreret tatoveringssted skal opbevare oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, i 5 år.

Stk. 3. Et registreret tatoveringssted skal efter anmodning fra forbrugeren udlevere oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, om forbrugerens tatovering.

Kapitel 3

Forbud

§ 10. Det er ikke tilladt at udføre tatovering på en person under 18 år.

Stk. 2. Det er endvidere ikke tilladt at udføre tatovering på en person i hoved, på hals og på hænder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har gennemført en uddannelse i kosmetisk tatovering med praktisk og teoretisk indhold fastsat af en brancheforening, må udføre kosmetisk tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg og læber.

Kapitel 4

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med tatoveringssteder

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med tatoveringssteder.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan af tatoveringssteder kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for at udøve tilsynet efter stk. 1, inden for rimelig tid.

§ 12. For at tilvejebringe oplysninger til brug for gennemførelse af tilsynet har Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til private ejendomme og lokaliteter. Politiet yder om nødvendigt Sikkerhedsstyrelsen bistand hertil.

§ 13. Sikkerhedsstyrelsen kan i tilsynsøjemed foretage registersamkøring af oplysninger fra egne registre og offentligt tilgængelige oplysninger, der er indhentet hos andre offentlige myndigheder.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder med henblik på registersamkøring i tilsynsøjemed, i det omfang det er af væsentlig betydning for at udøve tilsynet efter § 11, stk. 1.

§ 14. Sikkerhedsstyrelsen kan give et registreret tatoveringssted påbud om at træffe foranstaltninger med henblik på at efterkomme krav fastsat i §§ 7-9 eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan afregistrere et tatoveringssted, hvis tatoveringsstedet ikke efterkommer et påbud udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere afregistrere et tatoveringssted, hvis tatoveringsstedet har overtrådt §§ 7-10 eller regler udstedt i medfør heraf eller afviser at medvirke til Sikkerhedsstyrelsens tilsyn.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 15. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 16. Sikkerhedsstyrelsen opkræver årligt et gebyr hos den, der har registreret et eller flere tatoveringssteder efter § 4, stk. 1, til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen og tilsynet efter § 11, stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen opkræver desuden et gebyr for opfølgende tilsynsbesøg på tatoveringsstedet ved påbud efter § 14, stk. 1.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter stk. 1, herunder om, at Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra opkrævningen af gebyr.

Stk. 3. Det gebyr, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 7

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

1) undlader at opfylde registreringspligten, jf. § 4, stk. 1,

2) overtræder forbuddet i § 4, stk. 2,

3) undlader at opfylde kravene i § 7, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, og § 9,

4) overtræder et af forbuddene i § 10, stk. 1 og 2,

5) undlader at opfylde oplysningspligten efter § 11, stk. 2, eller

6) undlader at efterkomme et påbud efter § 14, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, stk. 2.

Stk. 3. Lov nr. 194 af 8. juni 1966 om tatovering ophæves.

Stk. 4. Lov nr. 427 af 1. maj 2013 om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører ophæves.

§ 19. De, der udøver erhvervsmæssig tatovering på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, skal lade det eller de tatoveringssteder, hvor tatovering udføres, registrere efter § 4, stk. 1, senest den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et registreret tatoveringssted, der er omfattet af stk. 1, skal opfylde kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9 senest den 1. januar 2020.

Stk. 3. Kapitel 4-6 gælder i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 ikke for registrerede tatoveringssteder, der er omfattet af stk. 1, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen aflægger i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 et vejledningsbesøg hos registrerede tatoveringssteder, der er omfattet af stk. 1, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr hos den, der er omfattet af stk. 1, til dækning af styrelsens udgifter til vejledningsordningen og til vejledningsbesøget nævnt i stk. 4, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby

Ledig Stilling som Beauty Praktikant

Vi søger beauty praktikant

Har du en spirende kosmetolog/ kosmetiker i maven, og hungrer du efter at få hands on-erfaring med skønhedsbranchens alle spændende facetter?

Copenhagen Beauty Club er en førende skønhedsklinik med fokus på vægttab og slankning i det Storkøbenhavnske område.

Vi tilbyder dig en mulighed for at få indsigt i skønhedsbranchen, og for at blive en del at et eksklusivt skønhedsunivers.

Af dig forventer vi stort engagement, samt at du kan arbejde organiseret og selvstændigt. Det er et plus, hvis du har flair for skønhedsbehandlinger.

Arbejdstid – minimum 3 måneder
08:30 – 18:00 mandag
06:30 – 16:00 tirsdag
08:30 – 18:00 onsdag
06:30 – 14:00 torsdag
13:00 – 18:00 søndag (en gang imellem)

Løn
NB! Praktikopholdet er ulønnet, men mulighed for erkendtlighed, og vi dækker transportudgifter.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

AnsøgningsSkema Beauty Praktikant

  • Skriv kort om dine personlige kvalifikationer :-)
  • Skriv kort om dine faglige kvalifikationer :-)
  • Du skal give dit tilsagn om samtykke i CBC's opbevaring og håndtering af dine data før ansøgning.

 

Ansvarsfraskrivelse Læs vore forbehold før du reserverer tid til behandling

Læseren af Copenhagen Beauty Club’s (CBC) website kan ikke påberobe sig rettigheder på grundlag af korrektheden eller fuldstændigheden af indholdet, selv om hjemmesiden er under konstant vedligeholdelse og opdatering.

CBC hyperlinker til andre eksterne websteder, men står ikke retslig ansvarlig for disse siders eventuelle fejlinformation, ej heller kan CBC retsforfølges for eventuelle økonomiske tab deraf.

Informationen der er stillet til din rådighed på dette website er ikke et substitut for en konsultation eller behandling hos en hudlæge, psykolog e.l., men er en kilde til generel information.

CBC tilbyder behandlinger med egne varemærker. Indholdet er ikke evalueret af FDA eller lignende organer, men mange produkter er klinisk testet ifølge de respektive udbydere. De fleste af CBC’s produktbeskrivelser er taget fra producenten.

CBC’s egne varemærker i kosttilskud bør ikke forårsage bivirkninger, hvis de tages i den anbefalede dosis. Men vi anbefaler at du først konsulterer din egen læge for at forsikre, at det er et passende behandlingsforløb for dig. Især hvis du tager medicin eller lider af en form for allergi.

Nogle mennesker reagerer eller er allergiske overfor helt naturlige ting, selv om de er 100% naturlige. Selv om allergiske reaktioner er usædvanlige og uventede, kan CBC ikke stilles til ansvar.
Hvis du får røde udslet eller kløe, skal du stoppe med at bruge produktet øjeblikkelig.

Det er meget vigtigt at du får lavet en patch-test af CBC’s egne varemærker i kosmetik og hudplejeprodukter, hvis din hud er sensibel, eller hvis du lider af f.eks. eksem eller psoriasis for at undgå lidelsen flammer op.

Hudens tilstand skifter daglig, påvirket af følelser, kost, hormoner og miljø som ved alle kosmetiske præparater. Det du kunne tåle i går, tåler du måske ikke idag, selv om produktet er præcist det samme.

Kom lidt af det for dig nye ukendte produkt på en ren hud i albueledet eller bag øret. Dæk det til, og lad produktet sidde i 24 timer for at se om din hud slår ud.
CBC kan desværre ikke påtage sig skyld for at din hud reagerer med at f.eks. blusse op.

Det er umuligt for os at spørge dig om alle de omstendigheder, som kan resultere i et uønsket udfald. Derfor skal du altid oplyse om alt du mener kan have indflydelse på din valgte behandling; det være sig f.eks. ny medicin eller diæt, som måske kan have indvirkning på CBC’s behandlinger. Er du tvivl, så fortæl om det!

CBC har taget alle nødvendige skridt for at sikre dig best muligt resultat af vore skønhedsbehandlinger. Vi stoler på vore kundskaber og erfaringer, men det uventede kan desværre ske.

Effekten af vore behandlinger kan variere betragtelig, og et bestemt resultat kan ikke garanteres. Hvert individs success bestemmes af vedkommendes ønske, opofrelse, indsats og motivation. Derfor gives ingen garanti for det forespejlede resultat.

Inden vi går i gang med at behandle dig får du udleveret spørgeskemaet “KlientKonsultation & BehandlingsInformation”, der skal udfyldes. Vi gennemgår din besvarelse, eller du kan udfylde spørgeskemaet sammen med os. Dette gør vi for at forvisse os om at du fysisk og psykisk er skikket til behandlingen.
Du opfordres til at affotografere skemaet, så du har en kopi af det samtykke du skal afgive før behandlingen begynder.

Alle oplysninger behandles fortroligt i henhold til GDPR, og spørgeskemaet i papirform arkiveres maksimalt i to (2) år efter behandlingsforløbet.

Du vælger frivillig og af egen vilje at undergå en af CBC’s behandlinger. Det gør du med almindelig fornuft efter at have sat dig ind i hvad behandlingen går ud på. Du kan ikke holde CBC ansvarlig for at behandlingen måske ikke lever op til dine forventninger.

Copenhagen Beauty Club gør alt hvad der står i vores magt for at du skal forlade os smukkere og slankere :-)